Erken Çocuklukta Müdahale Derneği | EÇOMDER

Amacımız

Sağlıklı ve güçlü toplumların temelini, gereksinimlerinin en üst düzeyde desteklendiği, sağlıklı, gelişmiş ve eğitilmiş aileler ve çocuklar oluşturmaktadır. Erken Çocuklukta Müdahale, çocuğu uzak ve yakın çevresiyle bir bütün içerisinde ele alıp değerlendirir. Erken Çocuklukta Müdahale, çocukların gelişim alanlarını (bilişsel, fiziksel, dil ve sosyal ve duygusal) olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilecek etmenlerin belirlenmesi, önlenmesi ve erken tanısı amacıyla 0-6/8 yaş döneminde normal gelişim gösteren, gelişimsel geriliği olan ya da gelişimsel olarak risk altında olan çocuklara ve onların ailelerine sunulan erken müdahale, bakım ve destek hizmetlerini kapsamaktadır. Bu temelden hareketle Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER); Erken Müdahale alanını geliştirmek, alandaki en son gelişmeleri takip etmek, bu alanda araştırmalar yapmak, bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek, ilgili politikalar ve hizmetler oluşturan kişi ve Kuruluşlara aktarmak, ailelere ve uzmanlara erken müdahale ve destek hizmetlerinin önemi, kapsamı ve var olan yasalar gibi konularda eğitim ve seminerler vermek, kongreler düzenlemek, bu alanda hizmet verebilecek uzmanlar arasında disiplinler arası bir yaklaşımı desteklemek, toplumu erken tanı ve müdahale konusunda bilinçlendirmek amacı ile kurulmuştur.

International Society On Early Intervention
International Society On Early Intervention

European Association On Early Childhood Intervention
European Association On Early Childhood Intervention

Amacımız

Duyurular

ERASMUS+ PROJESİ: PROJECT ITIDE

Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda özel gereksinimli olan/zihinsel yetersizliği olan öğrenciler günümüzde bile potansiyelleri ölçüsünde eğitimin hemen hemen her kademesinde yeterli düzeyde bütünleştirme sürecinde yer almamaktadırlar. Bu proje özel gereksinimli öğrencilerin...

Devamını Oku

ERASMUS+ PROJESİ: Let's Try I©T'

Let's Try I©T, Erasmus+ Stratejik ortaklık çerçevesinde bir Avrupa projesidir. Bu proje 1.10.2015 itibari ile 30.9.2017'ye kadar Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (EÇEB) kapsamında mobil uygulamalar ve diğer yararlı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımı üzerine odaklanmaktadır.

Devamını Oku

ERASMUS+ PROJESİ : ERKEN BÜTÜNLEŞTİRME (EARLY INCLUSION)

"Erken Bütünleştirme", Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar bağlamında desteklenen bir AB projesidir. Ekim 1, 2015 ile Mart 3, 2018 tarihleri arasında desteklenen bu proje ile amaç yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocukların bütünleştirme süreçlerine ilişkin bilgi ve başarılı...

Devamını Oku